ท่อนาโนคาร์บอนคืออะไร

ท่อนาโนคาร์บอนก่อตัวเป็นท่อขนาดเล็กมากซึ่งสามารถจัดเป็นโครงสร้างที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ท่อนาโนสามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได้ ทำให้สามารถใช้ท่อในลักษณะที่เป็นไปได้ สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือ ท่อเหล่านี้ ซึ่งมีขนาดเล็กมาก สามารถรักษารูปร่างไว้พร้อมกับโครงสร้างเดิม แม้ว่าโครงร่างที่ระบุจะถูกจัดเรียงใหม่ก็ตาม

เนื่องจากการใช้ท่อนาโนคาร์บอนอย่างประหยัดและมีประสิทธิผล กระบวนการผลิตจึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท่อนาโนคาร์บอนที่พบมากที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 นาโนเมตร และเนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอิเล็กโทรดสำหรับการผลิตไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และวัสดุนำไฟฟ้ายิ่งยวด

ในขณะที่ท่อนาโนเป็นโครงการสิ่งทอของ NSO ที่ยอดเยี่ยม นักวิจัยตั้งใจที่จะปรับแต่งขนาดของหลอดเหล่านี้เพิ่มเติม ความเป็นไปได้และการใช้งานของท่อเหล่านี้มีมากมายทั้งในด้านการใช้งานทดแทนสิ่งทอและฟิล์ม นักวิจัยกำลังวางแผนที่จะสร้างท่อนาโนที่มีขนาดเล็กลงมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องจักรนาโนชนิดใหม่ ท่อนาโนขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 นาโนเมตรอาจนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้เช่นกัน

ทฤษฎีของท่อนาโนยังคงเป็นงานวิจัย แต่เมื่อการผลิตหลอดขนาดเล็กเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์เสร็จสิ้น ก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิด มีงานล่าสุดในการเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ PCI-E (PCI ePSA) กับท่อนาโน

ด้วยการศึกษาของ Etingen การวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีท่อนาโนจึงเกิดขึ้น Orgone เป็นเซ็นเซอร์แบบสัมผัสคอลัมน์ที่ประกอบด้วยสารตั้งต้นที่รับความรู้สึกไว ควบคู่กับแรร์บิตและตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรออปติก สัญญาณธีออยด์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับส่วนปลายของ Orgone โดยแอคชูเอเตอร์แบบกลไกผ่านทางเกต OR มวลของอิเล็กโตรสเตโตมจึงถูกควบคุมโดยสนามแม่เหล็ก

เนื่องจากการปรับปรุงเทคโนโลยีการประมวลผลและการลดต้นทุนของเซมิคอนดักเตอร์ นักวิจัยกำลังมองหาการใช้ท่อนาโนในชิปคอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะยังไม่มีประสบการณ์ใดๆ ก็ตาม แต่ท่อนาโนก็มีศักยภาพที่จะสนองความต้องการทางไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีกล้องอิเล็กตรอนซึ่งสามารถใช้ในการตรวจจับและนับซูเปอร์พอร์ตในสถานการณ์ที่ไม่มีแสง ซูเปอร์อิเล็กตรอนจะถูกรวมเข้ากับท่อนาโนโดยการเพิ่มตารางแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำให้กับรูปแบบของท่อนาโน คุณสมบัติการอัดประจุทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เป็นธรรมชาติบนศูนย์กลาง NV ก่อตัวเป็นอิเล็กตรอนอิสระในพื้นที่ว่างที่ทิ้งไว้ นี่คือหลักการของแบตเตอรี่ เครื่อง MRI ยังถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาสมอง และแสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ ของสมองสื่อสารกันผ่านท่อนาโน การส่งสัญญาณด้วยท่อนาโนขนาดเล็กถือเป็นเป้าหมายของบริษัทโทรคมนาคม

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักวิจัยจึงกำลังมองหาการใช้ท่อนาโนในเทคโนโลยีในอนาคต มีความเป็นไปได้บางประการที่นี่

· ที่นั่งที่สามารถปรับได้ตามน้ำหนักและสภาพอากาศโดยการเปลี่ยนแรงตึงผิวของอากาศจะสามารถยืนต้านกระแสลมและรองรับมนุษย์ได้

· ต้องมีการผลิตชุดคลุมและชุดป้องกันเพื่อป้องกันเท้าของคนงานที่ทำงานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

· ความสามารถในการบรรทุกสินค้าสามารถเพิ่มเป็นน้ำหนักได้สูงสุดถึง 80 ตัน และจึงสามารถบรรทุกสิ่งของของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีน้ำหนักมากกว่าได้

· ข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของนาโนเทคโนโลยีจะทำให้นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีหลักในรถยนต์และรถยนต์อื่นๆ รุ่นใหม่